<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 16, 2005

Travessa del Golden Gate by bike

La boira es molt tipica a S.F. durant l estiu i ens ha pillat de ple

Golden Gate amb boira

Que si, que si, que es el Golden Gate

Amunt, molt amunt

Els 3 herois han sobreviscut!

Matrix 2 i pilars de 2


Matrix 2

Pilar de 2 davant Alcatraz

Alcatraz per fora i per dins...


L Oriol no sap el que l espera alla dins...


... i es que no s esta portant massa be :)

Anem amb cable car!

Estampes tipiques
Friday, July 15, 2005

Els nostres nous guies locals


Magda i Andreu! Gracies!

Ens van portar de festa a un local de jazz/funky

Primera pasejada rapida per S.F.

Una ciutat encantadora des del primer moment...
Ja som aqui, ja hem arribat


Som a USA!

A "San" Francisco concretament :)

ja estem a California!

hem tornat a canviar d estacio. deixant enrere Australia i tot el que aquest continent comporta (entre la llarga llista de coses, l hivern austral), ens hem trobat de nou amb l estiu, en aquest cas amb l estiu nordamerica.
el viatge ha anat be. tot i la vintena d hores de durada (entre Sydney i Auckland, i de Nova Zelanda a San Francisco), ara les hores als avions ja ens passen com si res.
avui comensssa, per tant, la tercera (i ultima...) de les etapes. tot i aixi, encara queden una desena de dies per davant, de manera que encara tenim temps de fer moltes fotos!
tots be de salut, i la linia del cansament prou avall com per comensssar a recorrer els racons dels Estats Units que tenim previst visitar. Aixi que sense perdre mes temps... anem a voltar!
Mai enrere.

dies de mes de quaranta hores!!

el viatge segueix. El d ahir va ser el dia mes llarg dels 10.000 i escatx que portem viscuts fins ara: va tenir, segons els calculs aproximats, unes quaranta hores i quart (les primeres dotze i quart les vam passar a Sydney; dues i quart volant de Sydney a Nova Zelanda; tres fent el transbord a Aucland; onze hores de vol cap a San Francisco; i com que quan vam arribar a California eren quarts d una del migdia, vam acabar d arribar a la mitjanit sumant encara onze hores i tres quarts mes al dia 15 de juliol. el resultat: aquestes quaranta hores i escatx en un sol dia.
Avui el dia nomes n ha durat 24, pero tot i aixi tambe s ha fet llarg. Entre altres coses, al mati hem anat a la preso d Alcatraz, i a la tarda hem llogat bicis que ens han permes recorrer bona part de la ciutat. Dema sera el darrer dia a San Francisco.
Dilluns al mati sortim en cotxe cap a Las Vegas, on estarem tres dies. Si entre ruleta i ruleta o entre partida de poquer i partida de poquer trobem alguna estona, ja procurarem donar senyals de vida. Una cosa es evident: mai mai enrere!!!!

Volando voy.. volando vengo vengo...


Sydney s acaba :(

Australia, Sydney i la Marta Cabot s acaben el dia 15 de Juliol!! :(((

Per ofegar la nostra pena anirem cap a San Francisco, California!

Amb els canvis horaris viurem un dia 15 de Juliol de 30 o 40 hores (encara no ho hem pogut calcular al detall)

NZ0104 Fri 15th Jul 2005 Sydney(11:30) --> Auckland(16:30)
NZ0008 Fri 15th Jul 2005 Auckland(19:20) --> San Francisco(12:20) (viatjem enrera en el temps! tot son hores del dia 15 de Juliol!)

Fins aviat!

Thursday, July 14, 2005

Increible :: pilar de 4!

Pilar de 4?? clar que si! i amb un anxaneta de 75 kilos! Mai enrere!

Supereu aixo! :)

El vam fer a les Blue Mountains no sense grans esforc,os i hores d entrenament

Wednesday, July 13, 2005

Port Macquarie :: Vida al backpacker

El mes amunt que hem arribat ha estat Port Macquarie (400Km nord de Sydney aprox.) i basicament hem fet vida amb la gent del backpacker

La caseta, mes info aqui. Thanks Michelle!!

Rollo acudit: 1 irlandesa, 1 austriaco, 1 mejicana, 3 catalans i UNA catalana (Marta)... i encara hi falta gent!

Sortida del sol, a les 5 i pico del mati!

Tenim una pila de fotos com aquesta :)

Tuesday, July 12, 2005

Australia wild life (2na part) :: Parc per a turistes

Com que la gent no va quedar contenta amb les fotos als animalos de "pelux" ens hem vist obligats a visitar un park d aquests amb animalons dels que mosseguen de veritat


Traient veri a una simpatica serp

Koala. La foto no es massa bona... sorry

"Peazo" cocodrilo tot dinant

Lluuiiiiissss!

El cotxe i els extres

L auto que hem llogat

El pilot

Co-pilot#1

Compte que hi ha koalas per aqui!

Monday, July 11, 2005

Avis informatiu

Hola,

Avui hem llogat un cotxe (automatic i amb el volant a la dreta!) i anirem a donar un tomb cap al nord de Sydney.

Probablement sera dificil actualizar el blog els proxims dies. No deixeu pero de fer-hi comentaris! :)

La troupe.

Sydney aquarium

Una de les grans atraccions turisitiques de Sydney


Molt mono i molt perillos!
Estava molt fosc pero hi havia taurons

Australia wild life

Aqui teniu les fotos de nosaltres amb diversos animalons

Koala i els nois

Serp i Marta

Tauro solitari

Sunday, July 10, 2005

Anem a la muntanya... anem a la muntanya :: Blue Mountains

Vam pujar a 1100 metres i ens va tocar patir una mica d hivern!!


Filet de kangaroo

Aixo es un kangaroo (canguro)

Aixo tambe es kangaroo

Enquesta :: Que penseu de la bossa de l Oriol?

Des del primer dia de viatge la bossa de l Oriol ha portat polemica. Quina es la vostra opinio?
La polemica bossa al aeroport de Londres

En un mercat de Sydney venen bosses com la seva!

L Oriol, el mar i la bossa