<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d2925638705413935551', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 02, 2005

De festa per Tokio - Roppongi!

GasPanic per dintre i per fora. Es el lloc on els turistes van a cac,ar japoneses i les japoneses van a cac,ar turistes

Gas

PESAR FIGUES, L ESPORT NACIONAL

Al bus, al tren, a l estacio, o fins a la discoteca!, qualsevol lloc es bo per practicar el que de ben segur a dia d avui ja es l esport que te mes seguiment al pais nipo. I es que els japonesos i les japoneses aprofiten qualsevol moment del dia per fer una capcinadeta, per curta que sigui. Un parell de minuts son suficients per endinsar-se en el mon dels somnis, al mateix temps que (en la majoria dels casos, i sobretot quan es tracta d una dormida amb algun mitja de transport com a escenari), s inicia un balanceig que potser passa per alt a qui el produeix, pero que neguiteja (i molt) a tots aquells qui l envolten. S estableix una mena de dialectica entre la llei de la gravetat, la inercia i la inestabilitat del tren, i un estrany equilibri oniric que et mante en posicio vertical quan tu sobrepasses el llindar del son. Parlem d aquells instants que ballen en aquella franja imprecisa que separa els adormits dels desperts. Van baixant, i baixant, i baixant encara una mica mes... Alguns practicament s ajauen sobre el company de seient mes proper; altres gairebe s agenollen a terra. I sense exagerar! Fan patir i tot!
Afortunadament, pero, tenen com una mena de molla que el fa de "tope" i els atura just quan sembla que hagin d acabar de caure. I, a mes, d una forma automatica que sorpren per la seva maxima precisio. Com tambe sorpren que mai mai (o gairebe mai) els passi la parada. O be estan en una fase permanent de pre-alerta, o be estan programats per despertar-se en el moment exacte en el qual s obren les portes de la seva estacio; deu tenir a veure amb l elevat nivell tecnologic en el qual viuen...
Desconeixem les possibles repercussions que aquesta singular activitat pugui tenir a nivell medic (no sabem quins problemes de salut que se n poden derivar, pero molt probablement no son pocs. Es clar que tambe es pot donar l efecte contrari: que aquests petits i continuats descansos permetin a l organisme arribar a un estat de benestar i relaxament del tot inoit per a nosaltres. I potser ajuda a conservar en gran mesura la flexibilitat que amb el pas dels anys nosaltres anem perdent. Tampoc podem fer referencia als hipotetics transtorns que es poden donar en l ambit sociologic... Es clar que, a banda d aprofitar les estones mortes que impliquen inevitablement uns desplacaments del tot necessaris, aquest esport permet una absoluta desconnexio dels problemes i maldecaps que altres cultures arrosseguen a tothora.
Pero el que tampoc no volem deixar de posar de manifest, es una preocupacio que ens turmenta: i es que, com a consequencia de la reiterada practica d aquest esport nacional, a llarg termini, potser el Japo s acaba transformant en un pais de geperuts... Pero vaja, ja s ho faran!


-by uri-

Reflexio

Aixo s-acaba, avui tenim el mati per visitar gent rara a un parc i continuar el viatge cap a Sydney, aixo ja esta, la veritat s-ens ha fet curt, i ens hem quedat al.lucinats de com son de bons aquesta gent, cal aprendre mooooooooltes coses, des dels papers pel terra, l-amabilitat, les religions, reciclar, biciletes, distribucio de la casa, la cuina, l-arquitectura...bufff

Hi ha una foto que diu (com a les pelis) i la veritat es que ES MILLOR, encara no he marxat i ja tinc ganes de quedarm-hi i saber mes coses.

Realment la vida es pot viure de moltes maneres: amb molt, amb poc, amb menys encara i amb ilusio, tot es possible.

Cal fer un mon millor!!!!!

B, nomes volia donar una reflexio una mica seria d-aquest viatge que veig que te un seguiment tipus gran hermano... qui guanyara? i arribara a la final?

Vinga, records a tots i totes (y a los que no entienden el catalan).

Harajuku - Freak zone

Tothom a comprar!!!!
Especimens de tokiotes

Mes freaks

Gratacels i pilars!

Zona de gratacels des del mirador de l ajuntament de tokio

Pilar_de_2@TOKYO (de 3 no podem.. algu ha de fer la foto!)

La primera catalana!

Jorgina Pujol! resident a London i donant la volta al mon per segon cop amb el seu xicot! Ens l hem trobada al mateix hostel de Tokyo! See you soon!

primer balanc, acabant ja tokyo...

despres d un primer dia d aeroports, moltes hores de vol i arribada al japo, els seguents dies ens han permes coneixer tokyo i tambe la zona interior del pais.
el segon dia vam fer, sobretot, tokyo, mentre que des del segon dia i fins ahir vam estar a una zona interior de temples immensos i palaus imperials. la pluja no ha deixat d acompanyar nos, pero ens n anem sortint.
hem tingut temps de fer "banyitus", karaokes, visitar un mercat de peix, etc.
avui i dema al mati acabarem de fer tokyo, i dema a la tarda sortim cap a nova zelanda destinacio sydney. ara que ja ens estavem tornant fans de la gastronomia nipona...
seguirem informant!

Friday, July 01, 2005

Karaoke time! (30 min. nomes)

Masters of karaoke #1

Masters of karaoke #2

Metro a l hora punta (les 12 de la nit!)

El metro ple

El metro encara mes ple. 100 x 100 en contacte amb els del teu voltant (tota una experiencia)

Metropolitan Tokyo - Shibuya!

Com a les pelis

Ooooohhhhh! Aaaaahhh!

Nikko - Temples i tranquilitat

Alumnes japonesos fent turisme

Estatua dels tempes shogun!

Temples i mes temples!

Thursday, June 30, 2005

Ryokan life style


Arribada al ryokan Tokanso (Nikko)


Nota: un de nosaltres no portava calc,otets (no hi ha c, en aquest teclat)

mmmm.... colegiales!


Typical Japanese postcard


Hem fet amigues! :)

Mercat del peix a les 2 quarts de 8 del mati


Mercat del peix al mati

Esmorzar a base de peix cru

Wednesday, June 29, 2005

Primers reptes .. superats!


Maquina per comprar el bitllet del metro!


Hem arribat be i ja hem donat els primers tombs per Tokyo!

Jet Lag (3) - Les excursionistes calentes (0)


Tuesday, June 28, 2005

Dia de viatge

BCN - LONDON - TOKYO


Monday, June 27, 2005

Avui toca fer la maleta... (1 day to go)

5... 4... 3... 2... 1...

Sunday, June 26, 2005

Sabieu que la terra és plana? (2 days to go)


5... 4... 3... 2... 1...

Vistes d'ocell 2D:

Article sobre "Why the World Is Flat?" (Wired Magazine)

Quimi Portet La Terra és Plana(nou àlbum!)