<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, July 02, 2005

Harajuku - Freak zone

Tothom a comprar!!!!
Especimens de tokiotes

Mes freaks

6 Comments:

At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

Ei nens!
El Freak zone és potser una zona plena de Freakies? o què és?
És potser una zona lliure d'impostos on tothom hi compra com si fós una Andorra a la Japonesa? (en llenguatge catalano-japonès li podríem dir: "Harandora").
O com que a Japó ja hi ha tanta gent, si a més hi crees una d'aquestes zones lliures d'impostos on la penya hi va en massa a comprar-hi, aleshores amb tanta gent és fàcil de trobar-hi un bon grapat de Freakies, oi?
Genial la idea de crear aquest diari digital! Que guatxi!!!!
Records per l'Albert, el Francesc i l'Oriol!
Amb l'Oriol no ens coneixem però algun dia ja ens coneixerem.
Salutacions del nou inquilí del carrer de Cuba de Mataró.
MAI ENRERE! SEMPRE ENDAVANT!! ENDAVANT AMB LES HACHES!!!
P.D.: A veure si em contasteu lo que us pregunto.

 
At 6:51 PM, Blogger Jess Wong said...

Ohayo Albert, Francesc i companyia!!!
Som en Jesús i la Judith (rotllo tvm-última sessió). Això és al·lucinant. Ho podíeu haver dit abans! (eh albert?). No us acabeu tot Japó que a finals de mes vindrem nosaltres. Bé nosaltres no farem la volta al món. Ens conformem amb el triangle TOKYO-KYOTO-OSAKA.
Seguirem llegim els vostres posts...

 
At 4:20 PM, Blogger acanyi said...

Oriol, com dius al principi Harajuku es una zona plena d adolescents i preadolescents vestits amb les pintes mes rares que et puguis imaginar. Els impostos son els mateixos que a tot arreu... i la roba es forc,a cara :)

 
At 4:21 PM, Blogger acanyi said...

Jesus, Judith,
Quan aneu cap al Japo?? Almenys pel tema Tokyo us podriem donar un cop de ma. Es recomenable portar coses preparades per endevant pq alla es complicat trobar tota la info

 
At 1:31 AM, Blogger Jess Wong said...

Hola Albert...
Nosaltres marxem el 28 de juliol. Si torneu abans podem quedar (si et va bé eh). T'informo, de moment, que tenim els hotels ja lligats a les tres ciutats (tokyo, kioto i osaka) i que hem comprat el Japan Rail Pass. Us seguirem llegint.

 
At 3:22 AM, Blogger acanyi said...

Hola Jesus,

Jo torno el dia 26 pero el 27 a la nit marxo a ginebra

Si us voleu acostar a Bcn la nit dle 26 per mi encantat pero seria l unica posibilitat que hi veig

Albert

 

Post a Comment

<< Home