<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, June 29, 2005

Primers reptes .. superats!


Maquina per comprar el bitllet del metro!


Hem arribat be i ja hem donat els primers tombs per Tokyo!

6 Comments:

At 11:16 AM, Anonymous Anonymous said...

Hola a tots i especialment als de Tokio!

En fi ja que veig que hi haurà molts lectors en aquesta plana, jo proposo que els que ens hem quedat treballant a bcn... anem proposant diferents tipus de proves, a fi que els nostres tres expedicionaris estiguin una mica més distrets...

Prova 1: -i em sembla recordar que no és exactament idea meva- FER A CASA CIUTAT QUE VISITEU UN PILAR DE TRES!!!!! - us sona no???_

Doncs espero aquest pilar de 3 a qualsevol plaça de Tokio. Sempre podeu demanar a les "tokieses" que us facin de pinya!

Apa espero que supereu la prova. Vull veure la foto. I els d'aqui ja anirem rumiant més proves.

Salut!

 
At 1:19 AM, Anonymous Anonymous said...

Bona idea això de les proves! jejeje! EN VOLEM FOTOS! XD

Una pregunta... algú de vosaltres sap japonès? Perque si no ho tindreu ben xungu. Això sí, feu una enveja, nanos!! ;)

-carla-

 
At 3:45 AM, Anonymous Sònia B B said...

Hola!!!!!!!!! Carai Tokio sembla com impossible! que guai. UN repte per tots tre, bueno si més no per dos que conec, Albert I Francesc...
Trobar un lloc de postals, escriure`n u parell, trobar correu i enviarme-les.. je je igual algun sap de que va!!! Podeu publicar del postals a la pagina.
Vinga a veure si la supereu!!!!!!
Vagi bè!!!!

 
At 12:42 PM, Blogger Jose Antonio said...

¡HOLA CHICOS!

¡Teneis caras de cansados¡ Impresionante vuestro inicio de viaje.Esperamos vuestras fotos.Haber si hay suerte con las japonesas, que los latinos gustan mucho.

Hasta Pronto

 
At 3:22 PM, Anonymous Anonymous said...

Endavant Nois quina enveja.
Contents de tenir noticies vostres.
Els veins del 8è 2ª.

 
At 3:23 AM, Blogger acanyi said...

Hola hola!

Intentarem fer el tema de la prova... pero no podem garantir res :)

sayonara!

 

Post a Comment

<< Home