<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13826296\x26blogName\x3dMai+Enrere!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://maienrere.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://maienrere.blogspot.com/\x26vt\x3d-3143456014222596588', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, July 03, 2005

ja ha arribat l hivern!!!!!

Avui hem comencat el segon tram del trajecte. El vol que ens ha portat cap a l hivern austral tambe ha estat placid. Si el primer dia vam atravessar per l aire tota Russia (i fregant els paisos escandinaus, la Xina i tota la zona de Mongolia), aquesta vegada hem creuat l ocea Pacific de nord a sud sense practicament sobrevolar cap porcio de terra (en tot cas, l unica excepcio d alguna d aquestes minuscules illes que amb prou feines sabem que existeixen).11 hores i 50 minuts d avio (i uns 9.000 quilometres de recorregut) ens han portat fins a Auckland (Nova Zelanda), des d on hem agafat el vol cap a Sydney (aquest, de "nomes" tres horetes i de poc mes de 2.000 quilometres).
A banda de la dotzena d hores de vol, durant el trajecte cap a Nova Zelanda ens n han pres tres mes, tot i que despres ens n han tornat una (potser als informatius d Australia deuen dir que "son les 4; una hora mes a les illes neozelandeses").
Total, que hem arribat a Sydney a les 8.30 hora japonesa, que hem hagut de convertir en les 10.30h. Aixo si, ara tenim una desena de dies per endavant per poder gaudir d aquestes terres.
Salutacions i a reveure!

2 Comments:

At 1:25 AM, Anonymous Anonymous said...

Bon dia fransesc i cia
Salutacions des del curs d'estiu del cole. Ara estic esperant que arribi l'hora del descans per sortir a prendre el sol. Quina passada les fotos del Japó. Guapíssimes. Tant debó que a Sydney sigui igual o millor. Quins records!!! Sniff, sniff.....
Salutacions del Jose Manuel garcía, que ha anat a fer fotocòpies. Una abraçada
Joan Ventura Rus Santiago

 
At 1:10 AM, Anonymous Anonymous said...

Ei! Jo no se qui llegira aixo pero estic segura que com a minim els 3 protagonistes de la historia ho faran! Nomes vull que quedi constancia de la meva felicitat absoluta de tenir-vos a tots 3 aqui, a l'altre banda del mon, compartint amb mi aquesta petita aventurilla sydneriana!!! Petonissssimsssss!

Ma

 

Post a Comment

<< Home